Danh mục


Tỷ giá


Thời tiết


Sản phẩm nổi bật
       
   
SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE- Na5P3O10
SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE- Na5P3O10
Ngoại quan : Dạng bột màu trắng
Công thức...
KẼM SULPHATE- ZnSO4.7H2O
KẼM SULPHATE- ZnSO4.7H2O
Ngoại quan : Dạng tinh thể màu trắng.
Công...
MAGNESIUM OXIDE- MgO
MAGNESIUM OXIDE- MgO
Ngoại quan : Dạng bột màu trắng
Công thức...
ACID LACTIC- C3H6O3
ACID LACTIC- C3H6O3
Ngoại quan : Dạng chất lỏng màu vàng nhạt...
SODIUM NITRITE- NaNO2
SODIUM NITRITE- NaNO2
Ngoại quan : Tinh thể màu trắng dễ tan...
SODIUM NITRATE- NaNO3
SODIUM NITRATE- NaNO3
Ngoại quan : Dạng tinh thể màu trắng
Công...
FERROUS SULPHATE- FeSO4
FERROUS SULPHATE- FeSO4
Ngoại quan : Dạng tinh thể màu xanh nhạt...
POTASSIUM HYDROXIDE- KOH
POTASSIUM HYDROXIDE- KOH
Ngoại quan : Dạng vảy màu trắng là chất...
POTASSIUM CARBONATE- K2CO3
POTASSIUM CARBONATE- K2CO3
Ngoại quan : Dạng bột hoặc dạng hat màu...
SLESS- C12H26O4S
SLESS- C12H26O4S
Ngoại quan : Chất lỏng dạng gel, màu trắng...
FORMALIN- HCHO 37%
FORMALIN- HCHO 37%
Ngoại quan : Dạng lỏng, mùi khó chịu
Công...
MELAMINE- C3H6N6
MELAMINE- C3H6N6
Ngoại quan : Dạng bột màu trắng
Công thức...
   
Logo đối tácHình ảnh hoạt động